Vinnare utsedda i Malmös årliga Stadsbyggnadspris
2014-01-30

Vinnare utsedda i Malmös årliga Stadsbyggnadspris

Malmö stad delar varje år ut priser till nybyggda hus, upprustningar, tillbyggnader, fasadbeklädnader (exempelvis balkonger) som anses ha givit stadsmiljön i Malmö ett värdefullt och funktionellt tillskott.

Nu har äntligen 2013 års vinnare korats!

Förnyelsen av Malmö Centralstation tar emot det första Stadsbyggnadspriset. Bland annat för att arkitekterna kunnat integrera den historiskt viktiga och byggnadsminneförklarade delen med med ny design av ankomsthall och perronger, samt skapandet av en ny genomgångsstation. Denna nybyggnation har drivits främst av arkitekter från Metro Arkitekter AB, SWECO Architects AB och KHR Arkitekter.

Sammantaget har arkitekterna inte enbart skapat en attraktiv och funktionell station där nya och äldre delar fogats samman på ett känslofullt sätt utan även varit delaktiga i skapandet av en ny mötesplats för Malmöborna.  Malmö centralstation är ett värdigt tillskott till stadsmiljön i Malmö.

Priset i Klass Bostäder 2013 går till utbyggnaden av Västra Hamnen. Motiveringen baseras på ett smart utnyttjande av läget i husdesignen, och konceptuellt optimal placering i området.

Med tillkomsten av Strand- och Parkhusen har området utmed Västra Varvsgatan fått en sammanhållen ljus och attraktiv bostadslinje och därmed också givet området en stadsmässighet som det tidigare saknades och är ett värdigt tillskott till stadsmiljön i Malmö

Årets Skylt går till Accus Ljusreklam AB, för deras arbete på Cementas nya silo i Norra hamnen. Den 30 meter långa upplysta skylten på sidan av fasaden har skapat ett tydligt landmärke i staden, och blivit belönad för det med detta välförtjänta pris.

Genom en klar ambition och medvetenhet från såväl beställare som utförare har man bidragit till att skapa en hög kvalitet i en stadsdel där kraven och ambitionen på form och design inte alltid prioriteras.

Slutligen delades också Årets Gröna Lans ut för framstegen i E.ON’s byggprojekt ”Hållbarheten,” vars experiment i energieffektivitet, produktion och hållbar utveckling har förvandlat ett bostadshus i Västra Hamnen till en ledstjärna för framtiden. Projektet ska nu i en första fas på analysera energianvändning hos olika boende-målgrupper för att samla ovärderlig data inför nya projekt.

Tillblivelsen och genomförandet av bostadsprojekt Hållbarheten är ytterligare en milstolpe för Västra Hamnen och Malmö i dess ambition att ligga i frontlinjen för hållbar stadsutveckling och projektet är ett värdefullt tillskott till stadsmiljön i Malmö.

Dessa pris delas ut av en kommité som väljs ut ifrån kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden, samt representanter från bland andra Malmö Lunds Byggmästareförening och Sveriges Arkitekter Skåne och även fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Vinnarna från 2011 och 2012 var Regionshuset Skåne - http://www.malmo.se/Medborgare/Bo--bygga/Arrangemang/Stadsbyggnadspriset/Tidigare-ars-vinnare--av-Stadsbyggnadspriset/2011/Vinnare-av-Stadsbyggnadspriset-2011.html

Respektive Media Evolution City - http://www.malmo.se/Medborgare/Bo--bygga/Arrangemang/Stadsbyggnadspriset/Tidigare-ars-vinnare--av-Stadsbyggnadspriset/2012/Vinnare-av-Stadsbyggnadspriset-2012.html

Vilka bägge är belägna i Västra Hamnen.

Läs mer på www.wmpbalkong.se och på www.malmö.se

Bergmans Hem & Trädgård © 2014