Solvärme för ökad energieffektivitet och klimatvänliga hus
2014-01-30

Solvärme för ökad energieffektivitet och klimatvänliga hus

Har du nånsin funderat på att installera en par sånnadär svarta plattor på taket för att kanske spara lite på el? Det kan vara ett smart beslut. I alla fall enligt experterna på Sun & Wind Energy. Nedanstående är en översättning utav ett pressmeddelande de skickade ut den 8:e.

Länk: Solar houses good for climate

Solhus för bättre klimat

Att installera ett solvärmesystem kan göra ett hus upp till 67 procent mer energieffektivt än vad det är att installera ett optimalt klimatskal. Det här är resultatet av en studie beställd av German Solar Industry Association BSW-Solar.

Enligt BSW så var denna studie den första att jämföra effektiviteten av maximal insulation med solvärmeenergi som en metod för att minska husets CO2 utsläpp. Studien, som genomfördes av Econsult, visar att byggnader med stor soltäckningsgrad av energikonsumtion är betydligt mer klimatvänliga än hus utan solvärmeanläggningar som istället har infört omfattande insulation.
Författarna visar detta med ett KfW 70 hus som exempel - den här standarden innebär att värmeisoleringen minskar behovet av värmeenergi med 30 procent om man jämför med en ny standardbyggnad av den klassen - kombinera solvärme och pelletsförbränning, där solvärmen står för minst 60 procent av rumsvärmen och varmvattenbehovet. Ett sånt här hus producerar omkring 2 kilo CO2 utsläpp per kvadratmeter levnadsutrymme om året, enligt Econsult.

Ett passivhus med gaspanna av liknande storlek, och en solvärmanläggning för dricksvatten släpper ut 6 kilo CO2 per kvadratmeter levnadsutrymme och år. "Det är tre gånger så mycket", skriver författarna. Jörg Mayer, VD på BSW-Solar, drar slutsatsen att "solvärmekoncept med höga värden kan spara mycket mer på koldioxidutsläpp än de energieffektiva byggnader som stöds av den tyska regeringen idag. Om hus med hög solenergitäckning skulle stödjas av staten på samma sätt som energieffektiva hus så skulle regeringen kunna nå sina ambitiösa mål för att skydda klimatet på ett mycket mer effektivt sätt".

Man kunde garantera att jämförbarheten av de olika hustypernas effektivitet genom att man använde samma förhållanden och uträkningsstandarder för alla hus. Dessa inkluderade konstruktionskostnad, energipriser och konusmtion, samt användarbeteenden.
"Studien är en grund för en objektiv diskussion av innovativ och energieffektiv konstruktion i framtiden – även uppställt mot en bakgrund av högre effektivitet inom leveransen", säger Peter Rubeck, medförfattare och direktör över Sonnenhaus Institutet i Bavaria. "För första gången har det blivit möjligt att utvärdera effektiviteten i tre olika typer av byggnader, vilket på ett sätt är som att jämföra äpplen med pajer".

Studien undersökte tre olika kategorier av byggnad som definierats av Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW development bank). Inom studien blev varje hustyp utrustat med fyra olika typer av system för att säkra värme och tillgång till varmvatten: från golvvärme kombinerat med kondenserande gaspannor och solvärmesystem, genom ventilationssystem med värmeåtervinning, solsystem med standard fraktion och pelletsvärme, till solpaneler med 60 procent soltäckningsgrad och pelletsugn.

Bergvärme – en annan typ av solvärme

En annan form av solvärme, om än en indirekt sådan, är bergvärme. Det går nämligen ut på att man tar till vara på solenergi som finns lagrad i berggrunden. Mer information hittar du på Åkerberg & Son.

Bergmans Hem & Trädgård © 2014