Så bygger du din egen uteplats med marksten
2014-02-06

Så bygger du din egen uteplats med marksten

Steg 1: Gör en layout

Börja lägga grunden för din uteplats genom att mäta ut bredden och längden på den yta där stenarna ska läggas. Innan du börjar gräva, kontakta lokala energibolag och gasbolag och att ta reda på var gas-, vatten och elledningar går i marken. Kommunen erbjuder oftast denna tjänst utan kostnad, och kunskapen om var rör och ledningar går i marken kan vara mycket värdefull.

Steg 2: Staka ut och måla linjer

Om du tänker gräva för hand, sätt pinnar i marken i varje hörn och knyt ett snöre mellan varje pinne, så att du på ett tydligt sätt kan se formen. Använd sedan sprayfärg för att markera området direkt på marken. Det finns speciell sorts sprayfärg för ändamålet, men det duger bra med vanlig sprayfärg. Tänk bara på att om du sprayar utanför så sitter färgen kvar ett bra tag.

Steg 3: Bestäm höjden

Bestäm höjden för den färdiga uteplatsen. Det bör vara något högre än den omgärdande marken, så att regnvattnet kan rinna av på ett bra sätt. Ta hänsyn till tjockleken på din marksten och se till att lämna en extra plats för lager sand och grus under stenbeläggningen. Hemligheten till en hållbar och långlivad uteplats ligger i ett bra fundament för dina markstenar. Tjockleken på din bas beror på jord: låglänta, fuktiga jordar behöver en tjockare bas än väldränerad jord.

Steg 4: Gräv!

Nu när du färdig med grundarbetet så är det dags att gräva upp jorden och justera lagret med sten och grus till önskad höjd.

Steg 5: Skydda mot myror och ogräs

För att hindra att uteplatsen invaderas av ogräs, använd en fiberduk av god kvalitet. En bra fiberduk är viktigt av tre skäl: för att hålla ogräs från att växa upp mellan plattorna, för att förhindra gatstenar hänger ned och blir ojämn och att förstärka området under markstenarna samtidigt som vatten kan strömma genom gatstenar och i marken. Bra fiberdukar hittar du på Stenbolaget.se. Rulla ut fiberduken och fäst den längs kanterna med spikar. Rulla gärna ut lite extra duk, du kan alltid klippa av överflödig duk i efterhand.

Steg 6: Grusade drömmar

Täck hela ytan med ett lager av grus. Det är viktigt att hela ytan får ett jämnt lager med grus.

Steg 7: Det var en gång...

Jobba ut ett jämnt och fint lager med sand över hela ytan.

Steg 8: Jämna till

Efter avdragsandlagret och innan du lägger några gatstenar, rama in området med en liggande bård. En bård av aluminium rekommenderas eftersom den är lätt och smidig och dessutom stabil på samma gång.

Steg 9: Kantning

Lägg ut kantning runt hela omkretsen. Kapas till önskad längd med plåtsax. Hörnen tenderar att vara vassa, så tjocka arbetshandskar är viktigt. Fäst kanterna genom att köra spikar genom de förborrade hålen med en liten slägga. Kom ihåg att de ska gå igenom sand, grus, tyg och jord, så se till att få ner dem hela vägen.

Steg 10: Snäpp på en kritlinje och lägg ut stenarna

Innan du börjar lägga markstenen på plats, snäpp på kritlinjer längs kanterna på uteplatsen för att säkerställa att det blir rakt. För att ge uteplatsen en fin inramad känsla, placera den yttre raden vinkelrätt mot de inre raderna. När du får kläm på det första, kommer resten av din uteplats ta form på nolltid.

Steg 11: Kapa till udda bitar

För stenar som måste delas för att passa hörn eller andra små utrymmen, bestäm den punkt där stenen bör brytas, sedan placera en mejsel på den markerade platsen. Slå på en mejsel med en hammare för att dela stenen. Om du har många stenar som behöver kapa, kan du överväga att använda en stensåg att skynda på processen, sågen skär igenom gatstenar snabbt och enkelt.

Bergmans Hem & Trädgård © 2014