Odlingen ökar i Sverige
2014-01-30

Odlingen ökar i Sverige

Intresset för odling ökar bland det svenska folket, både i stan och ute på landet. Möjligheten till odling ger enligt Koloniträdgårdsförbundet en positiv inverkan på oss människor. Både vår livskvalitet och hälsa blir bättre.

Att själv kunna påverka sin egen hälsa genom att odla ekologiskt samt att bevara och utveckla kunskapen av odling är bra. Samtidigt minskar man behovet av långa transporter vilket gynnar klimatet. Koloniträdgårdsförbundet vill att dagens svenska koloniområden och odlingslotter ska bevaras och utvecklas och hoppas att den svenska regeringen stödjer kommunerna i bildandet av nya möjligheter för odling.

Hitta inspiration på Flintakonstbetong.se som säljer betongprodukter för trädgård och odling.

Bergmans Hem & Trädgård © 2014