Kort avloppshistoria
2014-02-18

Kort avloppshistoria

Avlopp kan sägas vara en av de uppfinningar som haft stor betydelse för vår bekväma levnadsstandard. Det är förmodligen något som de flesta aldrig reflekterar över, men det gäller båda i stort och smått. Att våra gator är så rena som de är i dag beror på alla dessa avloppsbrunnar. Och det är ju inte svårt att förstå vad som skulle ske i en modern bostad om den helt saknade avlopp; det skulle bli i princip omöjligt med rinnande vatten och toaletter. Utan fungerande avlopp skulle våra städer vara otroligt smutsiga, och det är därför inte konstigt att även mycket gamla städer hade sådana, i olika former. 

De äldsta avloppen fungerade på så sätt att de förde med sig allt, regnvatten, smutsvatten, avföring och så vidare, vilket naturligtvis inte var helt idealiskt. Ett av de mest kända exemplen är Cloaca Maxima i Rom. Exakt när den byggdes, och av vem är inte klart, även om 600-talet före vår tideräkning brukar vara en vanlig gissning. Ursprungligen var Cloaca Maxima en öppen kanal, som ledde vatten från ett antal strömmar från kullarna vid staden genom densamma. Cloaca Maxima leddes så ut i floden Tibern, betydligt smutsigare än när den började sin bana. Exakt när Cloaca Maxima täcktes och blev ett ”riktigt” avlopp i modern bemärkelse är inte helt säkert, men det skedde antagligen på 300-talet före vår tideräkning. Ursprungligen var Cloaca Maxima i huvudsak tänkt för att leda bort regnvatten, men fick efter hand finna sig i att även transportera bort smutsvatten från roms bad, liksom latrinavfall. Läs mer på Avantisystem.se om moderna vattenledningar.

Rom var inte den enda av de äldre städerna som hade ett avlopp, utan det var snarare regel än undantag för större städer. Men efter Romarrikets fall gick Europa på många sätt tillbaka, och en romare från 50 före vår tideräkning som besökte 1800-talets Stockholm skulle säkert ha chockats över hur smutsig staden var. Det skulle dröja till 1866 innan den första detaljerade planen för ett avloppssystem för Stockholms stad stod klart, och ytterligare några år innan man började bygga det. Innan dess användes rännstenar och så kallade skvaldiken – lite djupare diken, delvis övertäckta – som dock mest återfanns på de större gatorna. Smutsvattnet från Stockholm leddes sedan till olika sjöar och vattendrag, som på det viset kraftigt förorenades, varför det var hög tid att Stockholm fick ordentliga avlopp

 

Bergmans Hem & Trädgård © 2014