Hur ditt hem avslöjar din personlighet
2014-01-30

Hur ditt hem avslöjar din personlighet

Utan att du vet om det kan din inredning och saker du har omkring dig basunera ut din personlighet klart och tydligt till alla som besöker dig. Ibland kan den rent av ljuga om dig, och få folk att tro saker om dig baserat på spontana intryck. Detta är förstås någonting den smarte inredaren kan utnyttja!

Det här är baserat på något som kallas för "Femfaktorsmodellen", vilket är namnet på en personlighetsteori inom psykologin. Enligt den finns det fem stycken huvudsakliga karaktärsdrag som bygger upp hur vi är som personer. Dessa är:

Öppenhet  - Personer som är väldigt äventyrliga och nyfikna; kreativa; uppfinningsrika; har en stor fantasi och uppskattar konst och omväxlande upplevelser. Den här är en person som aldrig sitter vid samma sida om bordet när den äter frukost, för att han eller hon vill se hur det känns.

Samvetsgrannhet – Det här är människor som är väldigt ordnade, praktiska, självdisciplinerade och målinriktade. Den samvetsgranne är noggrann och effektiv, och föredrar att planera ordentligt hellre än att göra något spontant.

Extraversion (Utåtriktning) – Extroverta personer har starkt självförtroende och tycker om att vara i rummets centrum. De har mycket energi och entusiasm och är väldigt sociala; ofta sökande uppmärksamhet och stimulans.

Vänlighet/Sällskaplighet – Dessa personer är samarbetsvilliga och varma och inkluderande. Det här är en sådan som man finner osjälvisk, sympatisk, omtänksam och förlåtande för sin omgivning.

Neuroticism – Människor med tendens att vara nervösa, oroliga och lättupprörda. Den neurotiska personer har lätt att ta till obehagliga känslor och älta och överanalysera saker som egentligen inte betyder något. Emotionellt rätt instabila.

Det har gjorts flera studier där psykologer fått undersöka sovrum och arbetsområde hos människor de aldrig träffat. De har sedan fylla i ett formulär om var de tror dessa personer hamnar på skalan av de olika personlighetsdragen, vilket efteråt har jämförts med formulär ifyllda av personen själva. Det visar sig att en person utrustad med en enkel checklista kan pricka in hur du är med förvånansvärd precision.

Men även utan checklista antar vi saker om varandra baserat på de här karaktärsdragen, oavsett om de stämmer eller inte.

Du kanske vill bli uppfattad som samvetsgrann av dina föräldrar och folk du vill imponera på, men verka mer öppen och intressant när du har vänner eller dater på besök. Dessa är de två som lättar och säkrast kan uppfattas, men vi drar även slutsatser om utåtriktning, sällskaplighet och neuroticism.

En full rapport med fynd från studier i detta finns att läsa här: http://personal.stevens.edu/~ysakamot/175/paper/roomwithacue.pdf

Jag kommer i alla fall göra en djupdykning och se vilka användbara tips man kan tänkas snappa upp inför framtiden. Nu är det bäst jag surfar lite efter billig inredning :) www.uttaget.sefurniturebox.se

Bergmans Hem & Trädgård © 2014